Üyelik Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesi Eileen by Aylin Bora tarafından, aylinbora.com | İnternet Mağazası 'nın kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

*     aylinbora.com | internet mağazası’na üye olmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir.
Bu durum, aylinbora.com | internet mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren aylinbora.com | internet mağazası Sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

HİZMETLERİN TANIMI

   aylinbora.com | internet mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri ( oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar. 

   aylinbora.com | internet mağazası Üyelik Sistemi

aylinbora.com | internet mağazası üyesi kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur.

*  Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.

*  Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

* aylinbora.com | internet mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının aylinbora.com | internet mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.
Bu işlem aylinbora.com | internet mağazası’na “login” olmak şeklinde tanımlanır.

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

              Üye, aylinbora.com | internet mağazası servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin

doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 

            aylinbora.com | internet mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının aylinbora.com | internet mağazası ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını,

            aylinbora.com | internet mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve aylinbora.com | internet mağazası’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan aylinbora.com | internet mağazası’nın sorumlu olmayacağını, 

            aylinbora.com | internet mağazası’nda sunulan hizmetlere aylinbora.com | internet mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda aylinbora.com | internet mağazası’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü aylinbora.com | internet mağazası ‘nın sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 

           aylinbora.com | internet mağazası servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı

            aylinbora.com | internet mağazası’ndan tazminat talep etmemeyi, 

           aylinbora.com | internet mağazası’ndan izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

            aylinbora.com | internet mağazası’nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde aylinbora.com | internet mağazası’nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

           aylinbora.com | internet mağazası’nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile  ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek , ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, aylinbora.com | internet mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

AYLINBORA.COM | İNTERNET MAĞAZASI’NA VERİLEN YETKİLER

aylinbora.com | internet mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

*  Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı aylinbora.com | internet mağazası’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır

*  Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi aylinbora.com | internet mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.

aylinbora.com | internet mağazası kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

aylinbora.com | internet mağazası kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

aylinbora.com | internet mağazası’nın satışları kendi stokları ile sınırlıdır. aylinbora.com | internet mağazası stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

* Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konuzu ürünlerin mutlaka aylinbora.com | internet mağazası stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

aylinbora.com | internet mağazası üyelerinin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

* aylinbora.com | internet mağazası ’nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran aylinbora.com | internet mağazası’na aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

aylinbora.com | internet mağazası, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden aylinbora.com | internet mağazası sorumlu değildir.

* aylinbora.com | internet mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. aylinbora.com | internet mağazası, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.

aylinbora.com | internet mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır